Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Studenci Społecznej Akademii Nauk Wydział w Bełchatowie mogą korzystać z następujących zasobów bibliotecznych:

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów,
ul.Czapliniecka 96, tel. 44 633 03 42

  • biblioteka
  • biblioteka
  • biblioteka
  • biblioteka

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30

Godziny pracy Biblioteki podczas weekendów zjazdowych
CZYNNA w GODZ. 8.00 - 14.00
SEMESTR ZIMOWY
1 10.X
2 27.X
3 17.XI
4 24.XI
5 08.XII
6 12.I
7 19.I
8 02.II

Biblioteka służy potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

Do zadań biblioteki należy w szczególności: gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej, wspieranie placówek oświatowych i naukowych w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, wspomaganie szkół w organizacji i prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego nauczycielom bibliotekarzom szkolnym, inspirowanie i promowanie najlepszych form edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych, prowadzenie działalności dydaktycznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz zainteresowanych użytkowników, prowadzenie działalności popularyzacyjnej i badawczej w zakresie specjalności biblioteki, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia.

IBUK


ibuk

IBUK - internetowa biblioteka i czytelnia online - to największy w Polsce serwis podręczników akademickich i książek naukowych w wersjach elektronicznych. W sieci uczelnianej dostępne są książki wybrane przez Społeczną Akademię Nauk. Spoza Uczelni dostęp na hasło.


PWN - ibuk.pl - Będąc w Uczelni - bez logowania

PWN - ibuk.pl - spoza Uczelni

EBSCOHost

ebsco

EBSCOHost - ogromna bazą danych zawierająca pełnotekstowe czasopisma i magazyny w wersjach elektronicznych. Potężne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych oraz rozpraw naukowych. Spoza Uczelni dostęp na hasło.


Ebsco - wyszukiwanie

Ebsco - wyszukiwanie spoza Uczelni

Wirtualna Biblioteka Nauki


wbn

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki - to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Spoza Uczelni dostęp na hasło.


WBN – Wirtualna Biblioteka Nauki - Będąc w Uczelni - bez logowania

WBN – Wirtualna Biblioteka Nauki - korzystanie spoza Uczelni


Zapraszamy do skorzystania z ŁÓDZKIEJ BIBLIOTEKI

Zbiory biblioteczne Społecznej Akademii Nauk są udostępniane od 1997 roku. Księgozbiór stanowi 77914 woluminów. Biblioteka gromadzi książki, filmy i płyty CD związane przede wszystkim z kierunkami i przedmiotami prowadzonymi przez Uczelnię. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do księgozbioru, a zasoby biblioteki regularnie wzbogacane są o najnowsze wydawnictwa i materiały źródłowe. Biblioteka prowadzi współpracę w zakresie wymiany wydawnictw z 35 uczelniami. Do obsługi procesów bibliotecznych, katalogów, kartotek oraz wypożyczalni zastosowano program Libra 2000.

W bibliotece Społecznej Akademii Nauk znajduje się czytelnia z wyznaczonymi stanowiskami komputerowymi. Na miejscu można skorzystać z aktualnych i archiwalnych czasopism, roczników oraz z księgozbioru podręcznego i zasadniczego. Biblioteka Główna prowadzi 7 oddziałów bibliotecznych w Wydziałach Zamiejscowych w: Brodnicy, Garwolinie, Ostrowie Wielkopolskim, Warszawie, Kołobrzegu, Zduńskiej Woli, Szczecinku oraz w 11 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.

Biblioteka umożliwia korzystanie z elektronicznych baz danych: Społecznej Akademii Nauk, EBSCO, Emerald, WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki), Ibuk.pl (PWN), Journal of International Business Studies.

Godziny pracy biblioteki:

Od 1 października do 30 czerwca biblioteka prowadzi rejestrację czytelników oraz sprawy związane z wypożyczaniem zbiorów codziennie w godzinach:

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
Sobota – niedziela (w terminach zjazdów studentów zaocznych):
Sobota: 8:00 – 18:00
Niedziela: 8:00 – 15:00

Adres biblioteki:

Biblioteka Społecznej Akademii Nauk
ul. Kilińskiego 98
90-012 Łódź
tel.: 042-676-25-29 wew. 333


bibliotekaRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!