Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Oferta Biura Karier


Oferta Biura Karier


Oferta Biura Karier

Cele i zadania Akademickiego Biura Karier:

- wspieranie studentów i absolwentów SAN w planowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej oraz podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu lub doskonaleniu poprzez:

 • kompleksowe poradnictwo zawodowe (diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poradnictwo indywidualne i grupowe, opracowywanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego)
 • dostarczanie informacji zawodowej, między innymi w zakresie: rynku pracy i dostępnych ofert pracy, możliwości dalszego lub dodatkowego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • pomoc w poszukiwaniu miejsc odbywania praktyk i staży oraz wolontariatu
 • organizowanie różnych form doskonalenia: warsztatów, kursów, szkoleń, staży, konferencji i seminariów
 • pomoc studentom w zaistnieniu na rynku pracy poprzez przygotowywanie projektów dla firm

- rozwój Wydziału i dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bełchatowskiego, poprzez pozyskiwanie informacji od pracodawców i studentów na temat oczekiwań dotyczących oferty kształcenia

- wzmacnianie współpracy Wydziału z lokalnym środowiskiem i pracodawcami w celu pozyskiwania miejsc pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów Uczelni poprzez uczestnictwo w wydarzeniach środowiska lokalnego i współpracę oraz warsztaty dla licealistów z zakresu planowania kariery zawodowej, odkrywania i rozwijania talentów.

Prof. Łukasz Sułkowski Prorektor SAN ds. jakości kształcenia:

Staramy się robić wszystko, żeby każdy absolwent naszej uczelni, po studiach znalazł dobrą pracę.

Naszym głównym celem jest zapewnienie jak największej ilości zajęć praktycznych. Ograniczamy do minimum teorię. Współpracujemy z firmami z całej Polski i kierujemy do nich studentów na praktyki i staże. Wielu z nich, po ukończeniu nauki, tam właśnie znajduje pracę.

Wysoka jakość kształcenia potwierdza się w corocznych rankingach, w których Społeczna Akademia Nauk zawsze zajmuje czołowe pozycje. Dbamy o prestiż naszej uczelni i wysoki standard kształcenia studentów. To nie przypadek, że według rankingu dziennika Rzeczpospolita jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w Łodzi.

Naszą misją jest wspieranie Studentów i Absolwentów w wejściu na rynek pracy oraz pomoc Pracodawcom w znalezieniu najodpowiedniejszych kandydatów na proponowane stanowiska.

Drogi studencie, dzięki współpracy z nami będziesz:
 • znał swoje predyspozycje i potrafił określić cele zawodowe
 • potrafił skonstruować dokumenty aplikacyjne w oparciu o oczekiwania pracodawców
 • znał metody aktywnego poszukiwania pracy i najnowsze informacje o rynku pracy
 • potrafił dobrze się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • mógł skorzystać z profesjonalnych narzędzi, testów i kwestionariuszy
 • miał możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami
 • mógł wziąć udział w szkoleniach podnoszących twoją atrakcyjność na rynku pracy
 • mógł skorzystać z pomocy doradcy zawodowego
 • mógł wziąć udział w ciekawych praktykach zawodowych

Już teraz umów się na spotkanie z doradcą zawodowym, korzystając z formularza on-line:

Po zarejestrowaniu się proszę czekać na potwierdzenie telefoniczne lub mailowe.Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!