Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Misja i cele

Akademickie Biuro Karier działa przy Społecznej Akademii Nauk Wydział w Bełchatowie. Powstało ono jako wspólna inicjatywa władz Uczelni i Samorządu Studenckiego.

Celem funkcjonowania Akademickiego Biura Karier jest wspieranie Studentów i Absolwentów w wejściu na rynek pracy oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu najodpowiedniejszych kandydatów na proponowane stanowiska.


Akademickie Biuro Karier oferuje ponadto Studentom Społecznej Akademii Nauk pomoc w zakresie doradztwa zawodowego przy użyciu profesjonalnych narzędzi jak testy, kwestionariusze itp.


Współpracując z naszymi Studentami stawiamy sobie za cel między innymi:


  • nawiązanie kontaktu ze Studentem, odkrycie Jego mocnych stron, badanie predyspozycji zawodowych

  • gromadzenie i udostępnianie Studentowi informacji o rynku pracy,

  • zobrazowanie sytuacji oraz perspektyw tak, aby razem ze Studentem zdecydować o odpowiednim miejscu zatrudnienia adekwatnym do studiów i wybranej specjalizacji,

  • doradztwo zawodowe: przedstawienie najlepszej dla Studenta drogi kariery już od czasu studiów, nakreślenie ścieżki zawodowej w oparciu o wymagania i zapotrzebowania potencjalnych pracodawców,

  • organizowanie praktyk zawodowych (obowiązkowych, nieobowiązkowych),

  • pomoc w pisaniu CV oraz listów motywacyjnych,

  • organizowanie spotkań studentów, absolwentów i pracowników biur karier z pracownikami uczelni, pracodawcami,

  • promowanie aktywnych postaw studentów i absolwentów na rynku pracy;

  • prowadzenie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje i praktyczne umiejętności studentów i absolwentów;


Akademickie Biuro Karier


Biuro Karier Studenckich w swojej codziennej pracy wykorzystuje system informatyczny „Minerva edu”, której zadaniem jest opisywanie ofert pracy w formie kompetencji wymaganych od kandydatów. Umożliwia to wybór przyszłych pracowników spośród osób spełniających oczekiwania wynikające ze stanowiska pracy.

System daje możliwość tworzenia od nowa całości modelu bądź skorzystanie z dostępnych szablonów kompetencji zawodowych zbudowanych w oparciu o Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych. Na podstawie testów kompetencji tworzona jest mapa kompetencji.


Każdy użytkownik lub stanowisko pracy jest przez system mapowane i odwzorowywane w przystępny sposób za pomocą wykresu kompetencji. Dzięki takim szybkim wizualizacjom, można po błyskawicznej analizie rozpoznać brakujące kwalifikacje. Konfrontowanie zapotrzebowania na poszczególne kwalifikacje umożliwia dostosowywanie systemu kształcenia do bieżących potrzeb rynku pracy oraz uzupełnianie luk kompetencyjnych poprzez szkolenia oraz studia podyplomowe skierowane zarówno do studentów, jak i absolwentów roczników, w których zdiagnozowano luki wynikające ze zmian na rynku pracy.

Nad ocenami dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy sprawuje pieczę Rada Pracodawców. Dodatkową zaletą korzystania z systemu informatycznego jest ocena kwalifikacji osób poszukujących pracy (zarówno absolwentów, jak i studentów Społecznej Akademii Nauk) oraz konfrontowanie jej z oceną wystawianą przez pracodawców pozyskujących pracowników poprzez system informatyczny.


Drogi Studencie!

Jeśli szukasz pracy lub potrzebujesz pomocy w określeniu swojej ścieżki kariery, skorzystaj z naszego Akademickiego Biura Karier a pomożemy Tobie w poprawnym tworzeniu dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny oraz przygotujemy do rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasz adres e-mail: abkbelchatow@spoleczna.plRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!