Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

I semestr /zimowy/
 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2018 roku do 9 lutego 2019 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2018 r. i trwają do 27 stycznia 2019 r.
 3. Dni Rektorskie – 2 listopad 2018 r,
 4. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. 
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 11 lutego do 24 lutego 2019 r.
II semestr /letni/
 1. Semestr letni trwaod 18 lutego do 30 września 2019 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 18 lutego 2019 r. i trwają do 9 czerwca 2019 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 18 do 23 kwietnia 2019 r.
 4. Dni Rektorskie - 2 maj 2019 r.
 5. Letnia sesja egzaminacyjna - od 10 czerwca do 23 czerwca 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 16 do 30 września 2019
Od 24 czerwca do 15 września 2019 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki.

ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH SEMESTR ZIMOWY - ZJAZDY A
1 20/21.X
2 27/28.X
3 17/18.XI
4 24/25.XI
5 8/9.XII
6 12/13.I
7 19/20.I
8 2/3.II
9 16/17.II (E)
10 23/24.II (E)
11 18.II-3.III (P)
ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH SEMESTR LETNI - ZJAZDY A
1 2/3.III
2 16/17.III
3 30/31.III
4 13/14.IV
5 11/12.V
6 18/19.V
7 1/2.VI
8 15/16.VI
9 29/30.VI (E)
10 6/7.VII (E)
11 16-30.IX (P)


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!