Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM*

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania różnymi jednostkami organizacyjnymi, bez względu na przedmiot i rodzaj działalności (biznesowej czy publicznej), jej formę organizacyjno - prawną, formę własności i wielkość organizacji. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności menedżerskie, przygotowujące do realizacji różnorodnych zadań zarządczych związanych z:

  • prowadzeniem nowoczesnego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw o różnych formach prawnych i własnościowych, o różnej wielkości);
  • kierowaniem jednostkami organizacyjnymi sektora publicznego (w takich sferach jak administracja państwowa i samorządowa, nauka, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, itd.).

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na specjalistycznych i kierowniczych stanowiskach wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego. Mogą też z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie organizowania (w tym konstruowania i doskonalenia architektury systemu zarządzania organizacją) oraz kierowania tego rodzaju organizacjami.

*Specjalność realizowana na kierunku Zarządzanie (studia licencjackie)Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!