Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia*

O KIERUNKU

Moduł profilowy „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” przygotowuje absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia dając mu kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami medycznymi. Absolwent posiada wiedzę w zakresie zdrowia publicznego, najnowszych trendów w medycynie, systemu opieki zdrowotnej, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej oraz marketingu jednostek medycznych.

Ponadto studia kształtują umiejętności w zakresie podejmowania działań w ramach prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej i zarządczej zakładu opieki zdrowotnej, podejmowania działań w zakresie marketingu jednostek medycznych, planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz opracowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach medycznych.

Dlaczego warto?
 • na profilu Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia zajęcia i wykłady prowadzą praktycy i menadżerowie ochrony zdrowia. Sprawia to, że tematyka zajęć jest odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, a zajęcia teoretyczne są ograniczone do minimum
 • profil Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia umożliwia zarówno rozszerzanie wiedzy studentom kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia jak i uzyskanie wiedzy w zakresie zarządzania w sektorze medycznym absolwentom innych kierunków studiów I stopnia
 • zajęcia prowadzone są w oparciu o system ćwiczeń i symulacji;
 • prowadzący to praktycy z doświadczeniem z zakresu zarządzania w sektorze medycznym;

CO PO STUDIACH?

Absolwent profilu Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania w ochronie zdrowie posiada kompetencje do znalezienia pracy w jednostkach medycznych publicznych i niepublicznych w Polsce. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia:

 • w szpitalach publicznych i niepublicznych,
 • w centrach medycznych,
 • w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego,
 • w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej,
 • w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
 • w instytutach badawczych,
 • w aptekach.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania w specjalności Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na semestr zimowy 2017/18 trwa od 8 maja do 30 września 2017 r.

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie dostarczą komplet wymaganych dokumentów.


 • formularz rekrutacyjny pobierz
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; nie dotyczy absolwentów SAN)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych na jedno z poniższych kont:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, o stanie zdrowia, pozwalające na studiowanie na danym kierunku (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!