Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają poszerzenie zdobytej na studiach I stopnia wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów został skonstruowany tak, aby praktycznie i teoretycznie przygotować absolwentów do pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pozwala to na jeszcze lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie profesjonalnych działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz gruntowne rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z doradztwem zawodowym i personalnym (w szczególności dla absolwentów resocjalizacji z prewencją kryminalną)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (w szczególności dla absolwentów wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej)
 • Pedagogika psychomotoryczna
Dekalog pedagogiczny, dlaczego warto studiować:
 1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi w zawodach, do których przygotowują
 2. Są dostosowane do studenta. Umożliwiają realizację ścieżek kształcenia po studiach I stopnia.
 3. Są elastyczne. Program jest dostosowywany do rynku pracy, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące programu, mogą uzupełniać części przygotowania pedagogicznego
 4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty
 5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów
 6. Są nowoczesne. Prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia
 7. Są miłe. Wszyscy u nas przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne
 8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekuna kierunku
 9. Są wartościowe. Program jest przepełniony ideami współczesnej humanistyki
 10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach

CO PO STUDIACH?

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:
 • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • urzędach pracy
 • placówkach resocjalizacyjnych
 • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
 • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Wybrane zajęcia praktyczne
 • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio.
 • Studenci uzyskują certyfikat trenera edukacji włączającej w ramach jednego z przedmiotów.
 • W ramach programu funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji, jak mówić ładnie i poprawnie, jak rozwiązywać konflikty, negocjować, ale również o zasadach zdrowego żywienia.
 • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister pedagogiki



Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!