Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PRAWNA OBSŁUGA BIZNESU

Celem specjalności jest przygotowanie do efektywnego prowadzenia i kierowania w działalności gospodarczej, do pracy w obsłudze biznesu m.in. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu. Absolwenci będą mogli także realizować swoje ambicje zawodowe, wspierając organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, urzędy miast czy gmin w wydziałach przeprowadzających przetargi publiczne lub dokonujących rejestracji działalności gospodarczej.

Program specjalności zapewnia zdobycie specjalistycznych kompetencji z zakresu regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, w podstawowym i rozszerzonym zakresie, pozwalając stworzyć swoją ścieżkę rozwoju kompetencji pogłębiając wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości i podatków, bądź prawa kontraktów i spółek oraz rynku finansowego.

Łącząc przekazywanie specjalistycznej wiedzy o prawie gospodarczym z podstawami ekonomii oraz kompetencjami menedżerskimi zapewniamy przyszłym absolwentom przedmiotowych studiów podyplomowych zdobycie przekrojowych kompetencji z zakresu obsługi małych, średnich czy dużych podmiotów gospodarczych, w różnych sferach ich działalności.

Absolwent specjalności Prawna obsługa biznesu będzie posiadał wiedzę na temat:
  • form organizacyjno - prawnych funkcjonowania przedsiębiorców,
  • struktury przedsiębiorstwa,
  • finansów przedsiębiorstwa,
  • organów przedsiębiorstwa,
  • zatrudniania pracowników przedsiębiorstwa,
  • opodatkowania przedsiębiorstw,
  • stosunków zobowiązaniowych z kontrahentami,
  • podstawowych procedur sądowych w zakresie związanym z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

AdministracjaRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!