Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zapraszamy do Klubu Aktywnego Pedagoga

Jeśli chcesz wiedzieć, jak pisać projekty, jesteś aktywny i lubisz mieć wpływ na swoje otoczenie, chcesz podnieść swoją średnią ocen, dołącz do Koła Naukowego Klub Aktywnego Pedagoga!

Zapraszamy wszystkich studentów Pedagogiki!

Szczegóły w Akademickim Biurze Karier: wspolpraca@spoleczna.pl


Zapraszamy do Klubu Aktywnego Pedagoga

Celem Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie realizowania projektów społecznych na rzecz społeczności studenckiej, społeczności mieszkańców oraz innych grup docelowych.

Do zadań Koła Naukowego należy:
  • realizowanie w ramach i pod patronatem Uczelni projektów społecznych,
  • promowanie Społecznej Akademii Nauk,
  • rozszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działalności organizacji pozarządowych, źródeł dofinansowania projektów o charakterze społecznym, planowania, realizowania i koordynowania projektów,
  • rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,
  • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego,
  • zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu pisania wniosków aplikacyjnych, zarządzania zespołem projektowym, koordynowania projektów.
  • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną problematyką.
Uczestnikom oferujemy:
  • Zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy,
  • Certyfikat uczestnictwa,
  • Dodatkowe punkty do średniej ocen czyli większe szanse na stypendium naukowe.


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!