Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

KOŁO NAUKOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ

Zapraszamy naszych studentów do: KOŁA NAUKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ

Wraz z nowym rokiem akademickim 2015/2016 rozpoczęło swoja działalność Koło Naukowe Przedsiębiorczości Regionalnej.

Celami Koła Naukowego jest:
 • zdobywanie praktycznej umiejętności wykorzystania reguł i trendów rządzących rynkiem pracy oraz mechanizmów działania gospodarki na rynku lokalnym,
 • poznanie autentycznych materiałów pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej,
 • kształtowanie aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych,
 • rozwijanie wiedzy w obszarze istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • kształtowanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i politycznym kraju oraz regionu,
 • wzbudzenie zainteresowania pracodawców absolwentami naszej uczelni na rynku pracy,
 • poszerzenie wiedzy i zainteresowań dotyczących problemów ekonomicznych współczesnej Polski i świata,
 • rozwijanie człowieka przedsiębiorczego.
Do zadań Koła Naukowego należy:
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
 • promowanie Uczelni,
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział w Bełchatowie,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.
Uczestnikom oferujemy:
 • udział w wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
 • organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
 • organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
 • udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • dodatkowe punkty do średniej ocen czyli większe szanse na stypendium naukowe.

KOŁO NAUKOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!