Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2016/2017 należy składać we właściwym dziekanacie w terminie od 22.09.2016 do 20.10.2016

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmowane będą od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony

Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 780 zł. netto. Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r wynosił 1975 zł.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosi: dochód zostanie podany po 23 września w momencie ogłoszenia przez GUS


Stypendia    Regulamin pomocy materialnej

Stypendia    Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium socjalnego lub zapomogi

Stypendia    Zasady obliczania dochodu

Stypendia    Wymagane dokumenty do wniosku o stypendium socjalne 2016/2017

Stypendia    Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendia    Wzór zaświadczenia z US zał. 13

Stypendia    Wniosek o zapomogę

Stypendia    Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia    Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia    Wniosek o stypendium socjalne

Stypendia    Załącznik nr 14 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Stypendia    Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Stypendia    Oświadczenie studenta

Stypendia    Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym załącznik nr 8. - wypełnia każda pełnoletnia osoba

Stypendia    Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym Załącznik Nr 9

Stypendia    Oświadczenie do socjalnego w zwiększonej wysokości

Stypendia    Oświadczenie Załącznik nr 11

Stypendia    Sposób płatnościRekrutacja 2016-2017

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!