Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

I stopień

Studia realizowane w SAN Łódź

ZARZĄDZANIE

 • Administracja w zarządzaniu NOWOŚĆ
 • Psychologia biznesu NOWOŚĆ
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe NOWOŚĆ
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia NOWOŚĆ
 • Logistyka międzynarodowa NOWOŚĆ
 • Logistyka menedżerska (dla osób po logistyce)
 • E-biznes
 • Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach
 • Rachunkowość podatkowa
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Systemy rachunkowości w zarządzaniu
 • Rachunkowość jednostek sektora publicznego
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Marketing communications
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Zarządzanie jakością w nowoczesnej produkcji
więcej

PEDAGOGIKA

 • Profilaktyka społeczna z prewencja kryminalną NOWOŚĆ
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową NOWOŚĆ
 • Psychopedagogika z elementami prewencji zagrożeń społecznych i wykluczenia społecznego NOWOŚĆ
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną NOWOŚĆ
 • Pedagogika psychomotoryczna,Andragogika z elementami pedagogiki pracy
 • Psychopedagogika
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
więcej

ADMINISTRACJA*

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie profesjonalną komunikacją & Master of Science in Professional Communication (studia polsko-amerykańskie - w języku angielskim)
 • Master of Science in Professional Communication (studia amerykańskie)
więcej

LOGISTYKA*

 • Logistyka międzynarodowa (dla absolwentów innych niż Logistyka kierunków na I stopniu)
 • Logistyka menedżerska (dla absolwentów kierunku Logistyka na I stopniu studiów)
więcej

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ*

 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
więcej

LOGISTYKA*

 • Logistyka międzynarodowa (dla absolwentów innych niż Logistyka kierunków na I stopniu)
 • Logistyka menedżerska (dla absolwentów kierunku Logistyka na I stopniu studiów)
więcej

FILOLOGIA ANGIELSKA NOWOŚĆ!

 • Specjalizacja nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
 • Translatoryka
 • Językoznawstwo z elementami biznesu
 • NOWOŚĆ! Amerykańska kultura i komunikacja w biznesie
 • NOWOŚĆ! od roku akademickiego 2014/2015! American Studies
 • Business Communication: Komunikacja w biznesie & Master of Science in Professional Communication (studia polsko-amerykańskie)
 • Master of Science in Professional Communication (studia amerykańskie)
więcej

FIZJOTERAPIA** Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

I stopień

podyplomowe

Clark

Studia II stopnia  

* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!